Samla Toimitilat Ky

Samla Toimitilat -rahaston sijoitusstrategiana on sijoittaa 1 - 10 M€:n kokoluokan toimitilakohteisiin suomalaisten kasvukeskuksien talousalueilla pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Rahasto on suljettu uusilta sijoituksilta.

Samla Toimitilat Ky

Rahaston tuottotavoitteena on 10 % vuosittainen tuotto omalle pääomalle ja 6 % tuotonjako vuosittain. Toimikausi on 10 vuotta. Rahaston koko on 50,6 miljoonaa euroa, eikä se tee enää uusia sijoituksia.

102.6%

Kumulatiivinen kokonaistuotto

12.6%

Vuosituotto (IRR, Internal Rate of Return)