Samla Asunnot – Salkunhoitajan katsaus Q3/2019

12.12.2019

”Uudistuotannon osalta uusia asuntoja on valmistunut paljon mutta samaan aikaan vahva kysyntä on pitänyt myymättömien asuntojen määrän kohtuullisena. Kauppa on ollut vilkasta. Rakentamisen osalta uudet asuntoaloitukset ovat laskeneet. Tämä takaa järkevät rakentamisen hinnat tuleville vuosille, joka on asuntosijoittajan näkökulmasta hyvä asia. Vahva asuntojen kysyntä yhdistettynä maltillisiin rakentamisen kustannuksiin luo hyvän pohjan sijoittaa uudistuotantohankkeisiin. Uutta pystytään rakentamaan järkevillä kustannuksilla ja samaan aikaan myyntimarkkina vetää hyvin erityisesti pääkaupunkiseudulla. Siitä voi syntyä sijoittajalle hyviä talousyhtälöitä.”


Lue salkunhoitajan kommentit kokonaisuudessaan Samla Asuntojen Q3/2019 kvartaaliraportista tai katso kommentit videolta linkistä