Samla räätälöi toimivat toimitilat Terapiatalo Nosteelle

29.11.2023

Kuopion Käsityökatu 41 on ollut Samla Toimitilat -rahaston liikekiinteistönä pian vuosikymmenen ajan. Vuokralaisia on useita tässä keskeisellä, mutta kuitenkin rauhallisella sijainnilla Kuopion keskustassa sijaitsevalla toimitilalla. Toimitilojen vuokraajista useat ovat viihtyneet useamman vuoden Samla Toimitilojen vuokralaisina ja monet ovat saaneet unelmiensa tilat toteutettua tässäkin Samlan kiinteistössä.

Aikaisemmin Vastaamon käytössä olleisiin toimitiloihin muuttaneelle Terapiatalo Nosteelle syntyi tarve tilojen parannukselle terapiatoiminnan kasvun myötä. Kuopion Käsityökadun Konttorilla sijainneissa tiloissa kaivattiin terapiatiloja, joissa asiakkaiden mukavuus ja yksityisyys voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Remonttisuunnitelma rakentui näistä lähtökohdista ja asiakastarpeet edellä. Remontin myötä tiloissa laajennettiin odotustilaa väljemmäksi ja tiloja viihtyisämmiksi. Varsinaisten työhuoneiden äänieristystä lisäämällä parannettiin asiakkaiden yksityisyyttä ja terapiatyöskentelyn luottamuksellisuutta entisestään.

Terapiatalo Noste, Kuopio: odotustila.

Terapiatalo Nosteen odotustila laajentui asiakkaille viihtyisämmäksi.

”Odutustilan laajennuksen myötä saimme siihen tuplasti tilaa, joka selkeästi parantaa asiakasviihtyisyyttä. Itse remontti sujui helposti ja saimme Samlan kanssa sen mitä tarvitsimmekin”, kertoo terapeuttina Nosteella toimiva Tanja Hiekkataipale. Kuopiossa Terapiatalo Noste työllistää tällä hetkellä 24 terapeuttia. Pääkerroksensa seitsemän työhuoneen lisäksi Nosteella on toimintaterapiatila 2. kerroksessa. Yksi työhuone on tulossa vielä lisää, kunhan sosiaalitila muunnetaan työtilaksi. Taukotila on edelleen henkilöstön käytettävissä.

Terapiatalo Noste: Tanjan työhuone.

Tanjan työhuone palvelee hyvin tarkoitustaan ja äänieristys parantaa asiakkaiden yksityisyyttä tiloissa.

Haastattelun lopuksi Tanja haluaa vielä jakaa työhuoneensa seinältä erään ADHD-piirteisen nuoren asiakkaan kirjoituksen, jonka hän on antanut valkotaulullaan säilyä jo pidempään: ”Sinä riität”. Olkoon tämä kaikille kiireisen loppuvuoden hyvinvoinnin toivotuksena ja Terapiatalo Nosteen tervehdyksenä Samla Capitalin sidosryhmille ja asiakkaille.

Sinä riität -teksti

”Sinä riität” Tanjan työhuoneen valkotaululla.