Samla Toimitilat panostaa asiakaspalveluun ja joustavaan vuokraamiseen

01.07.2022

Samla Toimitiloilla panostetaan asiakaspalveluun. Paras lopputulos syntyy yhdessä tekemällä. Samla Toimitilat tarjoaa vuokralaisille laadukkaita ja toiminnallisia tiloja järkevällä vuokratasolla. Jokainen kohde voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

“Asiakastyytyväisyys on kaiken a ja o”

Samla Toimitilat on aktiivinen omistajataho, joka näkee vuokralaisten asiakastyytyväisyyden valttikorttinaan. Samlassa toimitilojen vuokrauksesta ja asiakassuhteiden hoitamisesta vastaa vuokrauspäällikkö Ilari Joensivu, jolla on vahva näkemys asiakaslähtöisyyden hyvästä vaikutuksesta.

– Asiakastyytyväisyys on kaiken a ja o. Tyytyväisten asiakkaiden kautta päästään pitkäkestoisiin ja molemmin puolin kannattaviin asiakassuhteisiin.

Joensivu on säännöllisesti yhteydessä toimitilojen vuokralaisiin koko asiakkuuden ajan. Yhtä tärkeää on olla myös tavoitettavissa. Muuttuvissa tilanteissa parhaaseen lopputuloksen päästään, kun hyvää ratkaisua etsitään yhdessä asiakkaan kanssa. Tiloja vuokraavat yritykset arvostavat ammattitaitoista yhteyshenkilöä, joka kantaa sopimuksesta ja asiakkuudesta vastuuta.

– Aktiivisen yhteydenpidon ja proaktiivisen otteen ansiosta voimme tarjota toimivia tiloja ja ratkaisuja asiakkaalle, kertoo Joensivu.

Proaktiivisuuden ansiosta asiakkaan tarpeet ja tilanteiden muutokset eivät pääse yllättämään sitoutunutta vuokranantajaa. Ystävällinen ja palveleva ote auttaa myös ongelmatilanteissa. Samla Toimitilojen asiakkaat voivat luottaa asiakaslähtöisyyteen.

Paras ja toimivin tilaratkaisu syntyy yhdessä tekemällä

Vuokralaiset arvostavat tilaa, joka on räätälöity kustannustehokkaasti erityisesti asiakasta varten. Räätälöinti tarkoittaa ennen kaikkea helppoa muunneltavuutta, jossa otetaan huomioon yhteiskäyttö ja resurssitehokkuus. Räätälöinti on usein huomattavassa roolissa sopimuksen synnyssä.

– Toimitiloihin voidaan tehdä monenlaisia muutoksia. Asiakkaan kanssa muokataan pohjakuvaa juuri heidän toimintaansa sopivaksi, kertoo Joensivu Samla Toimitilojen tarjoamasta yksilöllisestä palvelusta.

– Asiakkaan toiveissa voi olla esimerkiksi avotilan tai toimistohuoneiden tekeminen. Moni toivoo myös keittiön rakentamista, hän jatkaa.

Kun päätös vuokrasopimuksesta on tehty, kilpailutetaan mahdolliset muutostyöt ammattilaisilla. Usein uusilla vuokralaisilla voi olla hyvinkin tiukat aikataulut uusien tilojen saamiseksi, joten se vaatii hyvää projektinhallintaa ja läpivientiä niin Samlalta kuin saneerauksen teettävältä yritykseltä. Samlan päässä muutostöistä vastaa kiinteistöpäällikkö Teemu Harri.

– Kilpailutuksessa on tärkeä huomioida ennen kaikkea aikataulu ja kustannustehokkuus laadusta tinkimättä. Kun vuokralaisen kanssa on päästy yhteisymmärrykseen tehtävistä muutostöistä, meidän tehtävä on varmistaa, että kaikki valmistuu sovitussa aikataulussa, ja niin, että huomioidaan turvallisuus ja muut mahdolliset tilankäyttäjät, Harri kertoo.

Toimitilavuokrauksessa huomioidaan yksilölliset toiveet

Samla Toimitilat on joustava vuokranantaja, joka haluaa aina kuulla vuokralaisen näkökulman. Yhdessä keskustelemalla syntyy paras lopputulos. Sen ansiosta Samla Toimitilat voi tarjota asiakkailleen juuri heille sopivaa asiakaspalvelua. Moni asia on neuvoteltavissa. Dialogi on kaiken lähtökohta. Palvelun laatua tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa vuokralaistyytyväisyyttä mittaavalla kyselyllä.

Samla Toimitilojen ammattitaitoinen ja kokenut henkilökunta kartoittaa yksilöllisesti vuokralaisen liiketoiminnan toimitiloille asettamat vaatimukset. Valmiiseen lopputulokseen päästään yhteistyössä vuokranantajan, vuokralaisen, suunnittelutiimin, arkkitehdin ja urakoitsijan kanssa. Asiakkaan tukena ollaan prosessin alusta loppuun.

– Muutostyön ohessa ollaan yhteydessä vuokralaisen suuntaan, jos esimerkiksi tilaa muokatessa tulee yllätyksiä, jolloin on tärkeää kuunnella vuokralaisen tahtotilaa. Esimerkiksi jokin väri tai pintamateriaali täytyy vaihtaa tai joku muu asia poikkeaa suunnitellusta, Harri kertoo

Samla Toimitiloilla voi neuvotella vuokrakauden pituudesta.

– Lähtökohtaisesti pidemmät vuokrasuhteet ovat varmasti jokaisen vuokranantajan kiikarissa. Kaikkien asiakkaiden tarpeet käydään kuitenkin yksilöidysti läpi. Joskus asiakas voi hakea vain väliaikaista ratkaisua, joka meillä saattaa olla tarjota, kertoo vuokrauspäällikkö Joensivu.

Epävarmat ajat voivat näkyä myös vuokralaisten yritystoiminnassa. Silloin vuokranantajan rooli on neuvotella. Ilari Joensivu uskoo avoimeen keskusteluun.

– Välillä neuvotellaan sopimusehdoista, ja välillä uusitaan koko sopimus. Pääasia tässäkin on kommunikaatio ja yhteydenpito osapuolten välillä, jotta kaikkia tyydyttävä tilaratkaisu löytyy, Joensivu päättää.

Lisätietoja vapaista tilavaihtoehdoista:

Ilari Joensivu
Vuokrauspäällikkö
+358 45 861 3088
ilari.joensivu(at)samla.fi

Vapaat tilat löytyy myös osoitteesta konttorit.fi