Samla Toimitilat – Salkunhoitajan katsaus Q2/2019

12.09.2019

Q2 / 2019 olemme pystyneet näyttämään todella vahvoja lukuja. Kokonaistuotto nousi yhteensä 4,9 %. Tuottoon vaikuttivat operatiivinen tulos +4,7 %, joka perustuu vuokraustoiminnasta tule‐vaan kassavirtaan. Kvartaalin aikana toteutimme remontteja, joista aiheutuvat kulut vähensivät tuottoa ‐3,8 %. Remontit ovat olleet pääasiassa vuokralaismuutoksia, joilla on toki myös kassavirtaa parantava vaikutus.

Kvartaalin aikana olemme hyväksyneet saamamme ostotarjouksen hoivaportfolion myynnistä. Saamamme tarjoushinta on selvästi ostohintoja suurempi. Tämän johdosta olemme tehneet muutamaan kaupan kohteena olevaan kohteeseen arvonkorotukset, koska kohteiden markkina‐arvot ovat olleet selvästi liian alhaisia saamiimme tarjouksiin verrattuna. Näiden arvonmuutosten vaikutus oli kvartaaliraportissa +3,9 %. Mikäli suunniteltu kauppa menee maaliin, tulee sillä olemaan tämän lisäksi merkittävä tuottoa kasvattava vaikutus. Lisäksi tuottoon vaikuttivat laskennallinen onnistumissidonnainen palkkio ‐0,7 % ja kertaluontoiset erät +0,8 %.

Vuokrausaste on noussut raportointihetkellä edellisen kvartaalin 95 %:n tasosta 98,5 %:iin. Nousuun vaikuttaa Vaasan Tammipihaan allekirjoitettu n. 1000 m2 tilan 10 vuoden vuokrasopimus. Tilan muutostyökustannukset nousivat arvioidusta n. 300.000 euron tasosta yli 600.000 euroon, jonka johdosta päätimme yhdessä vuokralaisen kanssa olla menemättä hankkeessa eteenpäin. Tämän johdosta allekirjoitettu vuokrasopimus ei ole enää voimassa ja todellinen vuokrausaste on tänä päivänä 95 %.

Kassavirta on erittäin vahva. Oman pääoman tuotto on 16,7 % ja tuotonjakopotentiaali 7,2 %. Tulevaisuus näyttää lukujen valossa vakaalta. Lisäksi meillä on useita pitkän aikavälin kehityshankkeita käynnissä, joiden kautta uskomme pystyvämme kasvattamaan kiinteistöistä saatavia tuottoja.

 

Jyväskylässä 7.9.2019

Samppa Lajunen
Salkunhoitaja


Voit myös katsoa videolta salkunhoitajan kommentit viimeisimmästä kvartaalista alta tai linkistä

 

Samla Toimitilat Ky Q2/2019 kvartaalikatsaus