Vastuullista kiinteistösijoittamista

Samla Capital on allekirjoittanut YK:n vastuuullisen sijoittamisen periaatteet ja noudattaa niitä sijoitustoiminnassaan. Pyrimme huomioimaan vastuullisuusasiat kaikessa tekemisessämme – ei vain paperilla vaan myös käytännössä.

Ota yhteyttä
Sustainability

Vastuullisuus

Samla sijoittaa kiinteistöihin vastuullisesti

Samla Capital on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen. Haluamme saavuttaa mahdollisimman hyvän tuoton asiakkaidemme sijoituksille hyödyntämällä vastaan tulevat tilaisuudet, riskejä samalla tehokkaasti halliten. Uskomme, että ne sijoittajat ja yritykset, jotka huomioivat vastuullisuuteen liittyvät tekijät, hyötyvät pitkällä aikavälillä. Pitkäjänteinen vastuullisuusnäkökulman huomioiminen pienentää pitkällä aikavälillä myös Samlan hallinnoimien pääomien luontoon sekä sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen ympäristöön kohdistuvia ulkoisvaikutuksia.

Lisäksi tavoitteenamme on lisätä sijoitustoiminnan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja sidosryhmien luottamusta. Tämän vuoksi olemme integroineet ESG-näkökohdat eli ympäristöön (Environmental), yhteiskuntaan (Social) ja hallintotapaan (Governance) vaikuttavat tekijät Samlan sijoitustoimintaan vastuullisen sijoittamisen periaatteidemme mukaisesti.

Samla ottaa vastuullisen sijoittamisen periaatteet huomioon hallinnoidessaan kiinteistöstrategialla toimivia vaihtoehtorahastoja. Samla toimii kiinteistöjen ja asuntojen ostajana, vuokranantajana, ylläpitäjänä ja rakennuttajana.

hero main building

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Samla on allekirjoittanut 08/2020 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (The UN-supported PRI, The Principles for Responsible Investment). Nämä periaatteet ovat kehittyneet globaalisti vastuullisen sijoittamisen parhaiden käytäntöjen lähtökohdaksi, ja ne ohjaavat myös Samlan vastuullisen sijoittamisen prosessien kehittämistä. UN PRI-periaatteiden allekirjoittajana Samla on sitoutunut

  • liittämään ESG-tarkastelun osaksi sijoitusprosesseja
  • toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihinsä
  • edistämään sijoituskohteidensa ESG-raportointia
  • edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla
  • edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
  • raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä

Lataa Samlan vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Whistleblowing

Vaihtoehtorahastonhoitajista annetun lain mukaan vaihtoehtorahastojen hoitajalla on oltava menettely, jota noudattamalla sen palveluksessa olevat voivat ilmoittaa yhtiön sisällä riippumattoman kanavan kautta säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta (Ilmoittajansuojelu).

Whistleblowing-kanava on työkalu eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen.

Edellytämme koko organisaatioltamme ja työntekijöiltämme, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteita ja organisaatiotamme koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli työntekijällä tai organisaatiomme kanssa muuten tekemisissä olevalla henkilöllä on rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäily, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen whistleblowing -kanavan kautta.

hero main building

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Lataa ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin tästä (PDF).

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää vaihtoehdoista.